Jak se stát dobrovolníkem?

CO MUSÍM UDĚLAT, ABYCH MOHL/A VYJET JAKO DOBROVOLNÍK EVROPSKÉHO SBORU SOLIDARITY?

Jedinou podmínkou pro účast na dobrovolnickém projektu Evropského sboru solidarity je být ve věkovém limitu 18-30 let. Poté je potřeba vyhledat si projekt a najít si podpůrnou organizaci (SO – supporting org.). Nejjednodušší je kontaktovat některou z podpůrných organizací ve svém okolí a ta vám pomůže se vším ostatním. Klíčovou bude i přijímající organizace (RO- receiving org.), která projekt vypsala a bude vás hostit.

JAK SI VYBRAT PODPŮRNOU ORGANIZACI?

K výběru vysílající organizace – bylo by fajn vybrat si ve svém okolí, aby pro Vás byla snadno dosažitelná – je dobré počítat s několika osobními schůzkami v průběhu vyřizování. Ideální je, pokud s organizací nějakým způsobem spolupracujete – čím lépe Vás zná, tím bude kontakt jednodušší, můžete získat reference apod. Česká národní agentura – DZS na svých stránkách nabízí přehled vysílajících organizací v celé ČR. Každá vysílající organizace má jiné podmínky pro vyslání dobrovolníka, proto doporučujeme opět osobní jednání, tak se dozvíte i jaké mají zkušenosti, požadavky, jak postupují při vyřizování ESC. Rozmyslete si, jestli Vám vyhovuje vzájemná komunikace. Na podpůrnou organizaci se budete obracet, pokud se v hostitelské zemi vyskytnou problémy během projektu, před ní i po ní. Jako organizace neklademe na zájemce o dobrovolnické projekty Sboru solidarity žádné formální požadavky, rozhodující je motivace a vlastní iniciativa při výběru vhodného projektu – tady můžeme přispět radou a administrativní pomocí, ale záleží hlavně na potenciálním dobrovolníkovi. 

JAK SI VYBRAT PROJEKT?

Projekty můžete hledat v databázi akreditovaných projektů.Doporučujeme hledat si projekt nejméně 6 měsíců dopředu. Samozřejmě se najdou i projekty, kam můžete odjet téměř ze dne na den. Možnost najít si projekt je i skrze kontaktování přímo podpůrné organizace. Pro širší nabídku projektů a vůbec účast na programu Evropského sboru solidarity je nutné se registrovat do databáze (A zapamatovat si přihlašovací údaje). Zde si projekty můžete opět sami vyhledávat, a navíc přijímající organizace mají možnost vás sami kontaktovat na základě vašich údajů.
Našim evidovaným zájemcům o výjezd na projekt přeposílám mailem aktuální nabídky projektů. Pokud máte zájem o přidání do tohoto mailing listu, stačí nás kontaktovat. Všechny nabídky také zveřejňujeme na našem Facebooku. Navíc je možné nabídky vyhledávat i ve velké skupině různých skupin na FB. Například těch, které ve svém názvu mají klíčové zkratky EVS, ESC, European solidarity corps nebo i starý název European voluntary service.

CO DÁL?

V reakci na projekt je potřeba zaslat životopis (ideálně ve formátu Europassu) a motivační dopis. Ten by měl obsahovat nejen obecnou odpověď na otázku, proč chcete vyjet, ale doporučuji zamyslet se i nad tím, co se Vám líbí na konkrétním projektu, v čem Vás láká, jaké konkrétní činnosti, v čem můžete být přínosem, jak koresponduje s Vašimi zkušenostmi a zálibami – proto je vhodné psát ho vždy na konkrétní projekt. Dalším krokem v případě, že postoupíte do užšího výběru je skype hovor s RO, ve kterém se Vás doptají na informace ze životopisu a motivačního dopisu. Potom Vám sdělí datum do kterého Vám dají vědět, jestli jste pro projekt vybráni nebo ne.

Výběr dobrovolníka je plně v kompetenci RO. Můžete se jich samozřejmě zeptat, jakým způsobem bude probíhat. Můžeme doporučit pouze pozorně číst popis projektu, zamyslet se nad tím, v čem by Vám vyhovoval a proč, a srozumitelně to napsat do motivačního dopisu. 

Po přijetí do projektu je třeba 2-3 měsíce počkat jestli bude projekt schválen národní agenturou hostitelské země. Pokud ano, v odjezdu na projekt Vám nic nebrání. Pokud ne, bude třeba si najít jiný projekt.

JAK KONTAKTOVAT PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACI?

Pokud chcete kontaktovat přímo přijímající organizaci, která vás zaujala, ale která nemá vypsaný projekt, napište jí:

  • že máte zájem vykonávat ESC a zaujal Vás jejich projekt,
  • kdy chcete vyjet a na jak dlouho,
  • velice stručně něco o sobě
  • zeptat se, jestli budou mít volné místo, od kdy, jaká jsou kritéria výběru (něco najdete i přímo v popisu projektu v databázi) s tím, že jste připraven/a poslat jim životopis a motivační dopis (v první mailu je to  předčasné)

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Dobrovolnický projekt v rámci Evropského sboru solidarity je pro dobrovolníky zdarma (včetně přeodjezdového školení, pomoci podpůrné organizace, zdravotního pojištění v zahraničí atd.). Dobrovolníci mají po dobu služby hrazené ubytování, stravu a dostávají kapesné ve výši podle země pobytu. Uhrazena je jim paušální částka na cestovní náklady pro příjezd na projekt a na návrat domů (podle vzdálenosti), veškeré náklady spojené se získáním víza a očkováním, pokud je potřebují.
Platí si tedy (ne nutně) doplatek cesty na projekt a další cestovní náklady, které nejsou spojeny s projektem (cesty domů v průběhu projektu, výlety) a další osobní náklady překračující kapesné.

Pokud máte další dotazy, nebo chcete, aby SVČ Lužánky byly Vaší podpůrnou organizací, kontaktujte mne prosím.

Koordinátorka Evropského sboru solidarity pro vyjíždějící dobrovolníky:

Michaela Růženecká
e-mail: michaela.ruzenecka@luzanky.cz
telefon: +420 733 735 960